Pieteikties mācībām

Mūsu vērtības

Mācību procesā bērni gūst izpratni par vērtībām, mācās izšķirt labo un ļauno cilvēku rīcībā, piedzīvo izglītības saikni ar reālo dzīvi.

Pie mums uzsvars tiek likts uz labo, rūpējoties par to, lai mūsu attieksme pret apkārtējiem būtu pozitīva.

Skolas dienas ritms ir bērniem skaidrs un izprotams: mācību dienu sākam ar rīta apli, kura laikā iepazīstamies ar Bībeles stāstu, pārrunājam dienas plānus un pateicamies Dievam par doto dienu.

Bibliskie principi, kas tiek integrēti skolas ikdienas dzīvē, ļauj izprast morāles robežas un mācīties nošķirt labu no ļauna. Brīvā izvēle savukārt māca bērnam uzņemties atbildību par savu rīcību.

10 baušļi ir morāles kodekss rietumu civilizācijā, tāpēc arī tie ir kā mūsu vērtību kompass. Dievbijība nav saistīta tikai ar svētdienu un baznīcu, tā caurvij ikdienu.

Kristīgās vērtības izglītībā ir kā drošs ceļš uz nākamās paaudzes un tautas garīgo atmodu, uz Latviju, kas bagāta ar stiprām, veselīgām un plaukstošām Latvijas ģimenēm.