Ar mērķi bagātināt un pilnveidot Universum mūzikas un mākslas pamatskolas attālināto programmu mācību procesu atbilstoši valstī noteiktajiem izglītības standartiem kompetenču pieejā  ir izveidota Universum mācību materiālu bibliotēka, kas no maija mēneša ir pieejama tālmācības un mājmācības skolēnu ģimenēm. Bibliotēkas materiālu klāstā ir plašs Montessori materiālu piedāvājums pirmsskolas un sākumskolas mācību procesam, kā arī kvalitatīvu eksperimentu komplektu kastes par tādām tēmām kā “skaņa”, “magnēti”, “bioloģija”, “gaiss”, “ūdens” u.c., kopumā piedāvājot 98 mācību materiālu vienības.  Universum mācību materiālu bibliotēka ir izveidota ALTUM sociālās uzņēmējdarbības programmas projekta “Attālināto mācību, komunikācijas, koordinācijas un e-mācību platformas un digitālo resursu pilnveide Universum pamatskolā" ietvaros (Nr. SU0000188).

Bibliotēkas materiāli pieejami Universum skolas attālinātās apmācības skolēnu ģimenēm līdzņemšanai un izmantošanai mājās bez maksas. Bibliotēkas atrašanās vieta ir stratēģiski izvēlēta Universum skolas Rīgas filiālē, lai tā būtu pieejama plašākam tālmācības un mājmācības ģimeņu skaitam. Nākotnē plānots mācību materiālu bibliotēku attīstīt, to papildinot, kā arī izveidojot līdzīgu bibliotēku Valmierā.

Mājmācības un tālmācības ģimenēm būs iespēja mobilajā bibliotēkā saņemt konkrētas tēmas apguvei nepieciešamo aprīkojumu un materiālus ar instrukcijām latviešu valodā. Visi materiāli ir ilgtspējīgi, droši, ērti lietojami un atbilst izglītības standartam. Daļai ģimeņu tā ir iespēja ietaupīt finanšu un laika resursus, daļai ģimeņu tā ir tuvu vienīgā iespēja kvalitatīvi bagātināt mācību procesu ar augstāka līmeņa eksperimentiem un mācību līdzekļiem. Šādas pieejas izmantošana nodrošina dziļās mācīšanās procesu bērniem, kas veido mācību satura dziļu izpratni un kompetenci. Pieejamie resursi būs kā papildus atbalsta instruments, lai saistoši bagātinātu mācību procesu.

Bibliotēkas materiālu izmantošanai un ģimeņu atbalstam SIA Izglītības un attīstības centrs Universum piedāvā video materiālus par Montessori resursu izmantošanu, kā arī nākotnē tiek plānota video materiālu izveide par eksperimentu tēmām.

Projekta kopējais mērķis ir attīstīt attālinātās izglītības iespējas Universum pamatskolā, lai veiksmīgāk pārvarētu COVID-19 radītos izaicinājumus, kā arī atbalstīt ar reemigrāciju saistīto izglītības procesu norisi, uzsākot īstenot augstas kvalitātes un atbilstošu izglītības programmu Latvijas diasporas un reemigrantu bērniem, lai veicinātu viņu optimālu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.

Projekta (Nr. SU0000188)  kopējās izmaksas ir EUR 55 515,59, t.sk. 90% Eiropas Sociālā fonda finansējums, un 10% pašas izglītības iestādes līdzfinansējums. Projekta īstenošanu plānots realizēt 5 mēnešu laikā – līdz 2021.g. jūnijam.

2021-03-17
Projekts