Tālmācība

Kopš 2018. gada piedāvājam iespēju mācīties arī tālmācībā, tādējādi nodrošinot izglītības pēctecību „Universum” sākot no pirmsskolas līdz pat 9.klasei. Tālmācības ietvaros skolēni mācību vielu apgūst patstāvīgi, kas dod iespēju daudz brīvāk plānot savu laiku un organizēt savu darbu. Svarīgs priekšnoteikums mācībām tālmācībā ir vecāku atbalsts un līdzdalība, kas stiprina bērna motivāciju mācīties.

Mūsdienīgs mācību process

Mums ir svarīga uz bērnu centrēta izglītība, ģimeniskums un kvalitatīvs mācību process, tāpēc nodrošinām individuālu pieeju katram skolēnam.

Mācību process tālmācības programmā norisinās Classroom vidē, kur skolēniem ir pieejami mūsu pedagogu veidotie mācību materiāli gan teorētisku izklāstu, gan videomateriālu veidā. Notiek arī tiešsaistes nodarbības saskaņā ar tekošo mācību grafiku, kuras savukārt pēc tam pieejamas video ierakstu veidā. Tiešsaistes nodarbību laikā bērni apgūst vajadzīgo mācību vielu, kā arī saņem pedagogu konsultācijas. Mācību procesa dažādošanai tiek nodrošināta pieeja soma.lv, uzdevumi.lv un Rosetta Stone platforma valodu apguvei. Mācības tālmācībā skolēniem dod iespēju pašiem plānot savu laiku saskaņā ar Google kalendāru, kura ietvaros skolēniem ir pieejami pārbaudījumu datumi un mājasdarbu iesniegšanas termiņi.

Sadarbība ar vecākiem

Skola veido ciešu sadarbību ar skolēnu vecākiem, kopīgi meklējot labākos risinājumus katra bērna vajadzībām un atbilstošākās iespējas bērna personības attīstības pilnveidei. Regulāri tiek organizētas individuālas sarunas ar vecākiem, lai pārrunātu aktuālo informāciju, kas saistīta gan ar mācību procesu, gan skolēnu ikdienu.

Tālmācībā ir iespējams mācīties skolēniem no 7. līdz 9. klasei. Šobrīd Universum skolā Tālmācībā mācās 22 bērni.

Kontaktpersona
Agnese Saukuma
25530184
agnese.saukuma@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Agnesi Saukumu, rakstot uz epasta adresi: agnese.saukuma@universum.lv