Pieteikties mācībām

Tālmācība

Kopš 2018. gada piedāvājam iespēju mācīties arī tālmācībā, tādējādi nodrošinot izglītības pēctecību „Universum” sākot no 1. līdz pat 12.klasei. Tālmācības ietvaros skolēni mācību saturu apgūst patstāvīgi, kas dod iespēju daudz brīvāk plānot savu laiku un organizēt darbu. Svarīgs priekšnoteikums mācībām tālmācībā ir vecāku atbalsts un līdzdalība, kas stiprina bērna motivāciju mācīties.

Universum mūzikas un mākslas vidusskolas darbs ir balstīts uz biblisku pasaules skatījumu, uzsverot, ka cilvēks ir vērtība, un Dievs katram cilvēkam ir paredzējis savu plānu un aicinājumu viņa dzīvei.

Mūsdienīgs un motivējošs mācību process

Mums ir svarīga uz bērnu centrēta izglītība, ģimeniskums un kvalitatīvs mācību process, tāpēc nodrošinām individuālu pieeju katram skolēnam.

Mācību process tālmācības programmā norisinās mūsu skolas veidotajā e-vidē, kur skolēniem ir pieejams mācību plāns,mūsu pedagogu veidotie mācību materiāli gan teorētisku izklāstu, gan videomateriālu veidā, kā arī pārbaudes darbi. Notiek arī  nodarbības tiešraidē saskaņā ar tekošo mācību grafiku, kuras savukārt pēc tam pieejamas video ierakstu veidā. Tiešsaistes nodarbību laikā bērni apgūst vajadzīgo mācību vielu, kā arī saņem pedagogu konsultācijas. Mācību procesa dažādošanai tiek nodrošināta pieeja soma.lv, uzdevumi.lv un Rosetta Stone platforma valodu apguvei.

Sadarbība ar vecākiem. Attālums starp skolotāju un izglītojamo nekad nav bijis tuvāks.

Šajā pārmaiņu laikā ir svarīgi, ka skola, izglītojamais un viņa vecāki veido ciešu sadarbību, kopīgi meklējot labākos risinājumus katra bērna vajadzībām un atbilstošākās iespējas bērna personības attīstības pilnveidei. Tāpēc regulāri organizējam individuālas sarunas ar vecākiem, lai pārrunātu aktuālo informāciju, kas saistīta gan ar mācību procesu, gan skolēnu ikdienu.

Tālmācībā ir iespējams mācīties skolēniem no 1. līdz 12. klasei, kā arī no 1. līdz 6. klasei piedāvājam attālinātās mācības mazākumtautības plūsmā.

IZVĒLIES IZGLĪTĪBU TĀLREDZĪGI! IZVĒLIES TĀLMĀCĪBU!

Kontaktpersona
Laura Ludviga
Tālrunis: 20364297
laura.ludviga@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Kristīni Oļševsku, rakstot uz epasta adresi kristine.olsevska@universum.lv, vai zvanot pa 26188953