Pieteikties mācībām

Vēstures līnija

Ikkatru koku pazīst no viņa augļiem. Lūkas evaņģēlijs 6:44

Kā izauga skaistais Universum dārzs

Šodien Universum mūzikas un mākslas pamatskola ir droša, stabila mācību iestāde ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi izglītības jomā un krietnu pievienoto vērtību. Proti, mācību procesā plaši tiek izmantota Montesori pedagoģijas metode, uzmanības centrā ir ģimene un pamats balstīts Dieva noliktajos likumos.

Bez Dieva vadības labu rezultātu nemaz nebūtu iespējams sasniegt. Tas ir bijis smags ceļš, kurā darbojušies neatlaidīgi cilvēki un ieguldīts milzīgs darbs, taču augļi ir acīmredzami. Vieta, kas kādreiz bija nolaista un bīstama, kļuvusi par patīkamu vidi. Kriminogēnais rajons, no kura ļaudis vairījās, nu ir attīrījies un izveidojies par sakoptu un perspektīvu apkārtni.

Iesākās viss ar brīdi, kad kristiešu draudze “Atklāsme” 1998. gadā iegādājās pussagruvušu, pamestu  jaunbūvi un zemi Marijas ielā 14. Tā paša gada pavasarī sākās aktīvi celtniecības darbi. Darāmā bija ļoti daudz, strādāja visi - mazi un lieli, jauni un veci.

Pamazām telpas tika atjaunotas un labiekārtotas, itin drīz jau varēja notikt dievkalpojumi kopā pulcinot līdz 80 cilvēku. Tā kā draudzes mācītājs sajuta aicinājumu no Dieva par kristīga bērnu dārza izveidi plašajās draudzes nama telpās, tad, veicot remontdarbus, par to tika īpaši domāts.

Brīvprātīga un nesavtīga draudzes locekļu un atbalstītāju darba rezultātā 2011. gadā tika pilnībā pabeigti atjaunošanas darbi un ēka nodota ekspluatācijā. Tā tika atvērtas valsts standartiem atbilstošas gaišas mājīgas telpas mācībām, kurās darbu sāka bērnu pirmsskolas izglītības iestāde.

Pedagoģe Marija Montesori pauda: “Mums jāaug pašiem, ja gribam audzināt citus.” Gadu gaitā iestāde ir nemitīgi attīstījusies, izveidojies vienots kolektīvs un skola ir tā izaugusi, ka būtu vajadzīgas vēl telpas. Šobrīd iestādē var iegūt pamatizglītību gan klātienē, gan tālmācībā, gan mājmācībā, kā arī mācīties mūziku un mākslu.

Universum attīstība ir roku rokā gājusi ar draudzes darbību, kam pamatā Dieva aicinājums nebūt kūtriem un doties aizvien tālāk. Kopīgi pasākumi, svētki, nometnes, ģimeņu iesaistīšanās ir nostiprinājuši uzņemto kursu un parādījuši, ka Dieva žēlastība patiesi ir bijusi ar mums visu šo laiku.

Hronoloģija

1998. gads

 • Ziemā Valmieras Vasarsvētku draudze „Atklāsme” iegādājās pussagruvušu trīsstāvu jaunbūvi Marijas ielā 14 un zemi.
 • Aprīlī notika pirmā talka. Pēc tam turpinājās intensīvs darbs, kurā piedalījās visi - gan jauni, gan veci.
 • Decembrī Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums nedaudz izremontētā draudzes namā.

2005. gads

 • Tika dibināta biedrība “Universum”, kas sāka aktīvi organizēt bērnu nometnes. Nometņu organizēšana joprojām ir svarīga un regulāra biedrības aktivitāte.

2006.gads

 • Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums notika jau līdz 80 cilvēku ietilpīgajā telpā ēkas 3. stāvā.

2010.gads

 • Uzcelta lielā dievkalpojumu zāle.

2011.gads

 • Draudzes ēka nodota ekspluatācijā.
 • Augustā tika dibināta pirmsskolas iestāde.

2012.gads

 • Janvārī sākās pirmsskolas iestādes praktiskā darbība - pirmie 9 audzēkņi.
 • Maijā tika saņemts liels Marijas Montessori metodes pedagoģisko materiālu ziedojums no Kanādas.
 • Jūlijā nodibināja sākumskolu.
 • Septembrī, 2012./2013. mācību gadā 1.-3.klasē mācības uzsāka 5 skolēni, un mācības pirmsskolas izglītības grupā apmeklēja jau 16 audzēkņi.
 • Rudenī sākās sadarbība ar Zviedrijas labdarības organizāciju un tika veidoti sociālās  palīdzības veikali “Universum”.
 • Decembrī sākumskola "Universum" sekmīgi akreditēja pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programmu uz maksimālo termiņu - 6 gadiem.

2013.gads

 • Augustā “Universum” uzsāka sadarbību ar mājmācībā esošām ģimenēm.
 • Septembrī, 2013./2014. mācību gadā skolēnu skaits ir pieauga līdz 24 skolēniem  no 1. līdz 6. klasei, un pirmsskolas izglītības grupu apmeklēja jau 23 audzēkņi.

2014.gads

 • Maijā tika reģistrēta  izglītības iestādes  “Pamatskola Universum”.

2016.gads

 • Aprīlī sāka īstenot mazākumtautību (krievu) programmu. Šajā programmā pievienojās ģimenes, kas izvēlējās mājmācību.

2017.gads

 • Jūnijā pamatskolas un pirmsskolas pedagogi rīkoja pirmos Montessori kursus-praktikumu, kas tika kupli apmeklēts. Kursi tiek organizēti joprojām.
 • Augustā tika iegūts ilgi gaidītais domēns - www.universum.lv.
 • Septembrī tika atvērta Rīgas Mājskola.
 • Decembrī iestāde atvēra savu Mūzikas skolu.

2018.gads

 • Janvārī iestāde sāka saņemt Valmieras pašvaldības līdzfinansējumu interešu izglītības, pirmsskolas un sākumskolas programmām. Būtiski paplašinājās interešu izglītības iespējas iestādē gan mūzikas, gan sporta (badmintons) virzienos.
 • Janvārī tika iegādāta Rosetta Stone valodu apguves programmas pakete ar 250 licencēm.
 • Maijā iestāde izgāja atkārtotu akreditāciju uz 6 gadiem gan vispārējās izglītības, gan profesionālās ievirzes programmām.
 • Septembrī sākta tālmācība ar sešiem 7.klases un trim 8.klases bērniem.
 • Iestāde ieguva jaunu un ilgi gaidītu logo, kuru lieto joprojām.

2019.gads

 • Mācību gada sākumā tika reģistrēta 200. iestādes audzēkne - pirmsskolniece Anna Grigorjeva.
 • Janvārī Kultūras ministrija sāka līdzfinansēt 2 akreditētās profesionālās ievirzes izglītības programmas.
 • Jūnijā tika izieta akreditācija 10 jaunām profesionālās ievirzes mūzikas programmām, paplašinot akreditēto programmu klāstu līdz 12 programmām.
 • 8.jūnijā Dikļos tika sarīkoti Latvijas 1. atjaunotie dziedāšanas svētki, uzsverot to kristīgos pirmssākumus.
 • Jūnijā biedrība pieņēma lēmumu dibināt sabiedrību ar mērķi veidot sociālo uzņēmumu un jūlijā tika reģistrēts SIA “Izglītības un attīstības centrs Universum”.