Pieteikties mācībām

Mūzikas skola

Lai dažādotu izglītības piedāvājumu Valmieras iedzīvotājiem, Universum mūzikas un mākslas vidusskola nemitīgi paplašina savu darbību un piedāvājumu pirmsskolas un pamatskolas izglītojamiem, t.sk. piedāvājot profesionālās ievirzes programmas mūzikā.

2017.gada nogalē tika uzsākta profesionālās ievirzes mūzikas programmu - fagota spēles un klavierspēles - realizēšana. Šobrīd mūsu skolā ir iespēja apgūt jau 9 akreditētas profesionālās ievirzes programmas mūzikā - Klavierspēli, Fagota spēli, Vijoles spēli, Čella spēli, Flautas spēli, Saksofona spēli, Trompetes spēli, Eifonija spēli, Ģitāras spēli un Klarnetes spēli. Tas pierāda to, ka līdzīgi kā vispārējās izglītības jomā, arī profesionālās ievirzes mūzikas jomā Universum mūzikas un mākslas vidusskola spēj piedāvāt kvalitatīvus un profesionālus izglītības pakalpojumus. Līdzās augstāk minētajām programmām, pamatskola ir licencējusi arī profesionālās ievirzes programmas - Sitaminstrumentu spēle, Kora klase, Akordeona spēle. Piedāvājam arī interešu (sagatavošanas) izglītības programmas - Mūzikas mācību, Klavierspēli, Vijoles spēli, blokflautas spēli.

Skolā tiek rīkoti pasākumi, lai saliedētu skolas vecāku, audzēkņu un skolotāju kolektīvu. Audzēkņi kopā ar vecākiem apmeklē skolas organizētos izbraukuma koncertus, konkursus. Regulāri tiek organizētas gan vecāku kopsapulces, gan arī nodaļu sapulces – mācību koncerti, kuros vecākiem tiek dota iespēja novērtēt savu bērnu muzikālo priekšnesumu. Individuālās pārrunās ir iespēja tikties ar bērna specialitātes un citiem skolas pedagogiem. Visciešākā sadarbība ar audzēkņa vecākiem ikdienā ir tieši audzēkņa specialitātes pedagogiem, kuri vecākus regulāri informē par audzēkņa sekmēm, kā arī sniedz nepieciešamo informāciju par bērna mācību sasniegumiem u.c.

Panākumi

Kontaktpersona
Anete Groza
Tālrunis: 29144327
anete.groza@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Sofiju Apsīti, rakstot uz sofija.apsite@universum.lv, vai zvanot pa tālruni 29424999