11.03.-12.03.

Apsveicam un ļoti lepojamies par 4.klases vijoles spēles audzēkni Loti Miķelsoni ar iegūto 3.vietu Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā Madonā. Attālinātais konkurss norisinājās 11. un 12.martā. Kopumā piedalījās 51 dalībnieks no 27 skolām vijoles, čella un alta specialitātēs. Paldies pedagoģei Annai Spalviņai par ieguldīto darbu audzēknes sagatavošanā konkursam!

11.03.-18.03.

Universum mūzikas un mākslas vidusskolas 5.flautas klases audzēkne Līva Miķelsone piedalījās III Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā "Wind Stars 2022", iegūstot 2.vietu. Apsveicam Līvu!

Diploms Līvai Miķelsonai par iegūto otro vietu

Paldies pedagogam Jānim Silakalnam par audzēknes sagatavošanu konkursam! Paldies arī koncertmeistarei Guntai Siliņai!

15.03.

Universum skola ļoti lepojas ar 7.klavieru klases audzēkni Emīlu Čečiņu, kurš skolas vārdu pārstāvēja Siguldas Mākslu skolā "Baltajā Flīģelī", kur 15. martā izskanēja VI Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss.

Atzinības raksts Emīlam Čeiņam

Konkurss norisinājās trijās vecuma grupās, muzicēja 53 jaunie pianisti. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija: pianists, pedagogs, Bolderājas mūzikas un mākslas skolas direktors Artūrs Cingujevs, pianiste, PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas speciālo klavieru nodaļas pedagoģe Sandra Jalaņecka un pianiste, Kauņas 1.mūzikas skolas klavieru nodaļas pedagoģe Jovita Vaičiuliene Valentaite. Universum mūzikas un mākslas vidusskola sirsnīgi pateicas sk.Ritmai Pētersonei - Cepītei par ieguldīto darbu un skolas vārda popularizēšanu!

24.3.-27.03.

Universum mūzikas un mākslas vidusskolas 8.klavieru klases audzēkne Eva Viļumsone piedalījās II Starptautiskajā jauno pianistu konkursā "Piccolo piano talents", un ieguva 1.godalgu (94 punktus) Konkurss notika attālināti Serbijā no 24.-27.martam. Konkursā attālināti piedalījās 122 jaunie pianisti no 30 valstīm.

Diploms Evai Viļumsonei par iegūto pirmo godalgu

Pateicības raksts pedagoģei Ritami Pētersonai-Cepītei

27.03.

Eva Viļumsone izvirzīta uz 2.kārtu konkursā "Talants Latvijai", kas notika Rīgā, 27.03., Latviešu Biedrības namā. Apsveicam Evu ar panākumiem! Paldies pedagoģei Ritmai Pētersonei - Cepītei par Evas sagatavošanu konkursiem!

Konkursā ,,Talants Latvijai’’ uz 2.kārtu - finālu - izvirzīta Mona Žarkova (Mona Mod) - 6.vijoles spēles klases audzēkne. No sirds pateicamies pedagoģei Ingunai Birzniecei un pedagogam Aram Gevorkian par lielisku darbu audzēknes sagatavošanā.

31.03.

Universum skolai vienmēr prieks par talantīgiem un aktīviem audzēkņiem. Šoreiz mūsu Lote un Līva Miķelsones, Pēteris un Estere Cirši, Kristiāns un Džonatans Vētras piedalījās Starptautiskajā instrumentuālo duetu konkursā Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolā.

Sveicam ar iegūto III pakāpes DIPLOMU skolotājas Annas Spalviņas audzēknes Loti Miķelsoni/vijole un Līvu Miķelsoni/flauta!   Sveicam ar iegūto II pakāpes DIPLOMU skolotāja Aivara Cepīša sagatavoto duetu  Džonatanu Vētru/fagots un Kristianu Vētru/eifonijs!

Sveicam ar iegūto III pakāpes DIPLOMU skolotāja Aivara Cepīša sagatavoto duetu  Pēteri Ciršu/klarnete un Esteri Ciršu/saksofons!

Sirsnīgs paldies pedagogiem Annai Spalviņai un Aivaram Cepītim par izcilu audzēkņu sagatavošanu konkursam un skolas vārda popularizēšanu!

2022-03-31
Uz klavieru taustiņiem uzliktas rokas