Pieteikties mācībām

Pirmsskola Valmierā

Mūsu pirmsskolas vide ir veidota tā, lai katrs bērns varētu augt un attīstīties savā tempā, nezaudējot savu personību.

Mēs esam Montesori bērnudārzs “Universum” Valmierā ar filiāli Rīgā, Imantā, kas darbojas jau kopš 2011. gada. Bērnudārza izveides galvenā motivācija bija radīt mājām pietuvinātu vidi, lai bērni pie mums justos droši. Mums ir svarīgi, ka bērni savu ikdienu pie mums pavada ar prieku  un tiek  sagatavoti tālākai dzīvei, pilnvērtīgi un zinātkāri turpinot savas gaitas skolā un ārpus tās.

Mūsu pirmsskolas paspārnē darbojas divas jaukta vecuma grupas: bērniem no 1,5 līdz 3 gadu vecumam un no 3 līdz 7 gadu vecumam.Šeit bērni gūst pieredzi ne tikai savu vienaudžu sabiedrībā, bet kopā rotaļājas un mācās sadarboties dažādās situācijās arī ar jaunākiem un vecākiem bērniem.

Kā 2023. gada jaunums ir DIENAS PIESKATĪŠANAS CENTRS “Stādiņš”. Vecāku atgriešanās darba tirgū, kā rī dažkārt specifisks darba grafiks ir radījis nepieciešamību pēc individuālāka bērnu pieskatīšanas pakalpojuma. Tam lieliski kalpo jaunizveidotā pieskatīšanas centriņa iespēja.

Vienlaikus atcerēsimies, ka bērna ceļš uz pirmo izglītības iestādi katram ir ļoti atšķirīgs. Iepazīšanās un adaptācijas laiks ir ļoti svarīgs, lai bērns nesteidzīgi atklātu mācību vidi un izveidotu emocionālu saikni ar skolotāju.

Montesori metode

Mūsuprat, Montesori mācību metode ļauj bērnam gūt stiprus pamatus rūpēs par sevi, citiem un apkārtējo vidi. Daudzveidīgie mācību materiāli un interesantās nodarbes palīdz dabiski un ar dziļu izpratni apgūt mācību saturu. Universum bērnudārzā Montesori materiāls ir galvenais informācijas sniedzējs, savukārt mīlošas skolotājas pacietība un būšana blakus lietu kārtību bērnam ļauj izzināt pašam, gūstot pieredzi un prieku par atklājumiem. Tādējādi Montesori pedagogs ir palīgs, vērotājs un paraugs.

Un tieši šī metode ļauj bērniem strādāt daudzveidīgās formās – gan individuāli, gan pāru un grupu darbos. Tāpēc grupā tiek lietota klusa balss un gan pedagogi, gan bērni pārvietojas klusi, mierīgi ejot, lai netraucētu mācību darbu apkārtējiem. Mācību process norit visas dienas garumā – arī pastaigu laikā turpinām pētīt un nostiprināt Montesori darba laikā iegūtās prasmes, zināšanas un iemaņas.

Individuāla pieeja

Mēs ticam, ka katrā bērnā ir ieliktas kādas dāvanas un talanti. Pieaugušo uzdevums ir tās pamanīt un ar saprotošu attieksmi veicināt bērna individuālās personības attīstību, palīdzot bērnam pašam apzināties savas stiprās puses un koncentrēties uz tām. Montesori bērnudārza metode ikvienam bērnam ļauj attīstīties vispusīgi, taču pats svarīgākais – tā nav par šķērsli bērnam attīstīt tieši tās dāvanas, kuras viņā ir ielicis pats Dievs. Šī doma apstiprinās Marijas Montesori teiktajā:

“Palīdziet bērnam attīstīt to, kas viņā ir ielikts no Dieva, dariet to mierīgi un ar mīlestību.”

Marija Montessori

Mācību procesā individuālā pieeja tiek sekmēta atbilstoši katra bērna vajadzībām – pedagogi, vērojot bērna intereses un attīstību, attiecīgi tām piemēro mācību procesu un materiālus. Tā rezultātā katrs bērns mācās to, kas viņam tajā brīdī nepieciešams. Tāpat individuāli tiek veidotas arī bērna un skolotāja attiecības – ir būtiski izveidot uzticības un paļaušanās saikni, lai bērns justos droši un spētu atklāti paust to, kā jūtas un ko domā.

DIENAS RITUMS

7.30 - 8.20 Ierašanās, sasveicināšanās

8.30 - 8.50 Brokastis

9.00 Rīta aplis, kopīga muzicēšana

9.20 - 11.00  Montesori laiks

11.10 Uzkoda

11.20 - 12.20 Pastaiga

12.30 Pusdienas

13.00 - 15.00 Miera laiks, diendusa

15.30  Launags

16.00 - 17.30 Brīva darbošanās ar Montesori materiāliem un galda spēlēm, vecāku sagaidīšana, laukumiņš labos laikapstākļos.

Pārbaudītas vērtības

Mūsu pirmsskolas vide ir veidota tā, lai katrs bērns varētu augt un attīstīties savā tempā, nezaudējot savu personību un visu labo, kas ielikts no Dieva.

Mācību procesā bērni gūst izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām, mācās izšķirt labo no ļaunā cilvēku rīcībā, izdzīvojot dažādas ikdienas situācijas un apstākļus, attīstot spēju izteikt lūgumu un pateicību. Uzsvars tiek likts uz labo, rūpējoties par to, lai mūsu bērnu attieksme pret apkārtējiem būtu labvēlīga un viņu rīcība - krietna. Tādēļ ne mazāk svarīga mūsu darbības sastāvdaļa ir pateicība Dievam kā Radītājam.

Kā viens no svarīgākajiem aspektiem mūsu darbā ir cieša sadarbība ar vecākiem, lai veidotu  personīgas attiecības ar mērķi nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku mācību procesu katram bērnam. Tiek organizētas kopīgas sapulces, sniegtas konsultācijas un ieteikumi par bērnu vajadzībām, attīstību, interesēm. Ikdienas gaitās nodrošinām arī individuālas konsultācijas par bērna attīstību un izaugsmi.

Kontaktpersona
Laila Grigorjeva
Tālrunis: 26831918
laila.grigorjeva@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Sofiju Apsīti, rakstot uz sofija.apsite@universum.lv, vai zvanot pa tālruni 29424999