Pieteikties mācībām

Tavs bērns mīlēs mācības un nekad nepārstās.

Ar alternatīvās izglītības metodēm Universum palīdz bērniem, jauniešiem, vecākiem un skolotājiem pārvērst izglītības procesu par radošu un aizraujošu piedzīvojumu.

Uzzini vairāk

Izglītība nav sagatavošanās dzīvei, izglītība ir dzīvesveids.

John Dewey
Filozofs, Izglītības reformators

Māci bērnam būt līderim, un risināt interesantas problēmas.

Seth Godin
Autors, Uzņēmējs

Bērniem jāmāca domāt, nevis ko domāt.

Margaret Mead
Antropoloģe

Pamani un attīsti sava bērna stiprās īpašības

Miers, dziļāka individuālo interešu attīstīšana, harmoniska ikdiena un ritms. Vairāk brīvā laika. Motivācija mācīties un pašdisciplīna. Ģimenes atmosfēra.

Izglītību var apgūt jebkurā vietā - arī mājās

Likumdošana ļauj vecākiem sadarbībā ar skolu nodrošināt bērnam izglītību pēc saviem ieskatiem. Mācību metodes un ikdienas ritmu izvēlas vecāki, savukārt skola pārbauda un konsultē.

Vislabākais skolotājs ir bērna vecāki

Veidojas stipras, tuvas attiecības vecāku - bērnu, brāļu - māsu starpā. Bērns aug un mācās ģimenē. Iemācās patstāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt savu laiku.

Montesori pirmsskola

Mums ir svarīgi, ka bērni pie mums pavada savu ikdienu ar prieku un tiek sagatavoti tālākai dzīvei, pilnvērtīgi un zinātkāri turpinot savas gaitas skolā un ārpus tās sienām.

Lasīt vairāk

Mājmācība un tālmācība

Skolēni mācību saturu apgūst patstāvīgi, kas dod iespēju daudz brīvāk plānot savu laiku un organizēt savu darbu. Svarīgs priekšnoteikums ir vecāku atbalsts un līdzdalība.

Lasīt vairāk

Mūsu vērtības

Mācību procesā bērni gūst izpratni par vērtībām, mācās izšķirt labo un ļauno cilvēku rīcībā, piedzīvo izglītības saikni ar reālo dzīvi.

Lasīt vairāk

Ikdiena bildēs