Pieteikties mācībām

Mājmācība un tālmācība

Skolēni mācību saturu apgūst patstāvīgi, kas dod iespēju daudz brīvāk plānot savu laiku un organizēt savu darbu. Svarīgs priekšnoteikums ir vecāku atbalsts un līdzdalība.

Mācību metodes izvēlas vecāki

Saskaņā ar Latvijas valsts likumdošanu, vecākiem sadarbībā ar skolu ir tiesības nodrošināt bērnam izglītību pēc saviem ieskatiem ar nosacījumu, ka tiek apgūts valstī noteiktais. Tas nozīmē, ka mājmācībā mācību metodes un ikdienas ritmu izvēles vecāki, savukārt skolas galvenās funkcijas sadarbībā ar mājmācības ģimenēm ir pārbaudīt un konsultēt. Vecākiem ir visas iespējas mācību metodes pielāgot atbilstoši ģimenes dzīvesveidam - vieni izvēlas klasisku mājmācību, citi alternatīvās metodes (Montesori, Valdorfa pedagoģija u.c.), kādi izvēlas mācību procesā galvenokārt izmantot digitālās grāmatas, citi dod priekšroku t.s. dzīvajām grāmatām, savus  bērnus mācot ar to grāmatu palīdzību, kas bērnus īpaši uzrunā. Mājmācībā iespēju mācību procesu dažādot ir ļoti daudz. Un, saprotams, ka visām mācību metodēm tāpat kā izglītības modelim - vai tā būtu skola vai mājmācība -  ir savi plusi un mīnusi.

Mūsdienīgs mācību process

Mums ir svarīga uz bērnu centrēta izglītība, ģimeniskums un kvalitatīvs mācību process, tāpēc nodrošinām individuālu pieeju katram skolēnam.

Mācību process tālmācības programmā norisinās Classroom vidē, kur skolēniem ir pieejami mūsu pedagogu veidotie mācību materiāli gan teorētisku izklāstu, gan videomateriālu veidā. Notiek arī tiešsaistes nodarbības saskaņā ar tekošo mācību grafiku, kuras savukārt pēc tam pieejamas video ierakstu veidā. Tiešsaistes nodarbību laikā bērni apgūst vajadzīgo mācību vielu, kā arī saņem pedagogu konsultācijas. Mācību procesa dažādošanai tiek nodrošināta pieeja soma.lv, uzdevumi.lv un Rosetta Stone platforma valodu apguvei. Mācības tālmācībā skolēniem dod iespēju pašiem plānot savu laiku saskaņā ar Google kalendāru, kura ietvaros skolēniem ir pieejami pārbaudījumu datumi un mājasdarbu iesniegšanas termiņi.