Pieteikties mācībām

Mājskola

2017.gada rudenī vairākas mājmācības ģimenes apvienoja savus spēkus un resursus un kopā ar privāto izglītības iestādi „Universum” izveidoja Universum Rīgas Mājskolu, kura piedāvā iespēju ģimeniskā atmosfērā mācīties bērniem no 1. līdz 6.klasei

2017.gada rudenī vairākas mājmācības ģimenes apvienoja savus spēkus un resursus un kopā ar privāto izglītības iestādi „Universum” izveidoja Universum Rīgas Mājskolu, kura piedāvā iespēju ģimeniskā atmosfērā mācīties bērniem no 1. līdz 6.klasei, turklāt kopš 2020. gada februāra šeit darbojas arī pirmsskola bērniem vecumā no 1.5 līdz 7 gadiem. Rīgas Mājskola nodrošina praktisku un ar reālo dzīvi cieši saistītu izglītību, kuras mērķis ir palīdzēt bērniem augt gudrībā un mīlestībā. Šī ir vieta, kur veidojas bērnu dzīves. Mājskolā uz doto brīdi 1.-3.klasē mācās 15 bērni, 4.-6.klasē – 9 bērni, savukārt pirmsskolu šobrīd regulāri apmeklē 27 bērni.

Mācību process, kas saistīts ar reālo dzīvi

Mācību procesa nedēļas ritms skolā paredz mācības klātienē no plkst. 9.00 - 15.00 (pirmdiena - ceturtdiena), savukārt piektdienas ir mācību ekskursiju un izbraukumu dienas. Mācības notiek apvienotajās klasēs (1.-3.klase un 4.-6.klase), līdz ar to katrs skolēns mācās saskaņā ar savu individuālo mācību ritmu.

Mēs apzināmies, ka bērns dabiski mācās no savas praktiskās pieredzes, izmantojot visas savas maņas, tāpēc mācību procesā piedāvājam iespējas un materiālus, kas nodrošina praktisku un sensoru pieredzi. Izglītība, ko iegūst Mājskolā, ir cieši saistīta ar reālo dzīvi – mēs dodamies mācību ekskursijās, izzinošās pastaigās, darbojamies praktiski, nodrošinām jēgpilnas aktivitātes un mācību telpu, ko neierobežo četras sienas (parkā, pie jūras, mežā, dārzā u.c.). Tas palīdz veidot izpratni par mācīšanos kā pastāvīgu un aizraujošu procesu un dod vietu skolēna radošuma un iztēles attīstībai. Lai pēc iespējas palīdzētu bērniem attīstīt savas maņas un praktisko pieredzi, mācību procesā tiek izmantotas inovatīvas mācīšanās metodes un risinājumi, kas akcentē praktisko darbību, izpratnes veidošanos un sadarbību.

Apvienotajās klasēs bērni palīdz viens otram mācīties, jo zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas, nododot tās otram. Viena no vērtīgām mācību metodēm, kas tiek izmantota Mājskolas ikdienā, ir Montesori metode, kas ir neatsverams palīgs bērna izpratnes veidošanā, apgūstot gan praktiskās dzīves iemaņas, gan arī matemātiku, latviešu valodu, dabas zinības un citus mācību priekšmetus. Mājskolas mācību procesā tiek izmantoti arī terapeitiskie stāsti, kas veido bērna iekšējo pasauli, vērtības, attieksmes un nostāju.

Skola kā ģimene

Bērna pirmā mācību pieredze rodas ģimenē, tāpēc ģimenei un skolai ir jābūt cieši saistītai, lai spētu sniegt vislabāko palīdzību un atbalstu bērnam mācību procesā. Ģimeniska vide un atbalsts palīdz veidot drošu un harmonisku vidi, kas svarīga bērna attīstībai un izziņas procesam, tādējādi palīdzot iegūt gan zināšanas un prasmes, gan veidot attieksmes. Katra ģimene ir bērna pirmā skola, tāpēc arvien vairāk ģimenes izvēlas mācīt bērnus mājās vai pašu ģimeņu veidotā vidē, lai pēc iespējas nodrošinātu saskaņotību starp ģimeni un skolu. Universum Rīgas Mājskola veido ģimenisku kopienu, kas sniedzas ārpus skolas sienām un ciešā mājmācības ģimeņu sadarbībā veido bērnu ikdienu un nākotni.

Viens no Mājskolas pamatprincipiem ir mājmācības ģimeņu aktīva sadarbība un iesaiste. Vecāki iesaistās mācību ekskursiju plānošanā un rīkošanā, kā arī regulāri tiekas ar skolotājiem vecāku tikšanās reizēs, lai kopīgi veidotu Mājskolas ikdienu, atbalstītu un stiprinātu viens otru.

Kontaktpersona
Liene Grīmiņa
Tālrunis: 29796543
liene.grimina@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Sofiju Apsīti, rakstot uz sofija.apsite@universum.lv, vai zvanot pa tālruni 29424999