Pieteikties mācībām

Mākslas skola

Universum mūzikas un mākslas vidusskola īsteno licencētu programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Mācību mērķis ir sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura prot radoši pielietot iegūto pieredzi atbilstoši savām interesēm.

Mākslas skolas pedagogi, saskatot audzēkņu spējas un talantus, motivē, atbalsta un iedrošina tos īstenot. Šī nozare ir daudzpusīga un ļauj uz lietām paraudzīties no dažādiem skatu punktiem, proti, tā māca bērniem pašiem radīt, pārbaudīt un eksperimentēt, tādējādi attīstot prasmi būt radošiem un tikt galā ar dažādiem šķēršļiem ne vien mākslas jomā, bet arī dažādās ikdienas situācijās.

Audzēkņi apgūst krāsu īpašības, kompozīcijas pamatus un darbu dažādos materiālos. Mācības notiek paralēli vispārējai izglītībai. Tiek apgūti tādi mācību priekšmeti kā zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati un darbs materiālā, kā arī “zaļā prakse” jeb plenērs.

Šobrīd 1. kursā mācās 11 skolēni un esam gandarīti, ka 2021. gada janvārī mākslas skolas audzēkņiem pirmo reizi piedaloties konkursā, viens no audzēkņiem saņēma atzinības rakstu. Apmācību ilgums mākslas skolā ir 6 gadi.

Darbu skate

Kontaktpersona
Anete Groza
Tālrunis: 29144327
anete.groza@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Sofiju Apsīti, rakstot uz sofija.apsite@universum.lv, vai zvanot pa tālruni 29424999