Pieteikties mācībām

Montesori pirmsskola

Mums ir svarīgi, ka bērni pie mums pavada savu ikdienu ar prieku un tiek sagatavoti tālākai dzīvei, pilnvērtīgi un zinātkāri turpinot savas gaitas skolā un ārpus tās sienām.

Mēs esam kristīga Montesori pirmsskola Valmierā un darbojamies jau kopš 2011. gada vasaras. Šeit bērni gūst pieredzi savu vienaudžu sabiedrībā, kopā rotaļājas un mācās sadarboties dažādās situācijās. Mums ir svarīgi, ka bērni pie mums pavada savu ikdienu ar prieku  un tiek  sagatavoti tālākai dzīvei, pilnvērtīgi un zinātkāri turpinot savas gaitas skolā un ārpus tās. Mūsu pirmsskolas paspārnē darbojas 2 jaukta vecuma grupas: bērniem no 1,5 līdz 3 gadu vecumam un no 3 līdz 7 gadu vecumam.

Montesori metode

Montesori mācību metode ļauj bērnam gūt stiprus pamatus rūpēs par sevi, citiem un apkārtējo vidi. Daudzveidīgie mācību materiāli palīdz dabiski un ar dziļu izpratni apgūt mācību saturu. Montesori materiāls ir galvenais informācijas sniedzējs, savukārt skolotāja pacietība un būšana blakus ļauj bērnam atklāt pašam, gūstot pieredzi un prieku par atklājumiem. Tādējādi Montesori pedagogs ir palīgs, vērotājs un paraugs.

Katru dienu rīta stundas tiek atvēlētas īpašam mācību laikam, ko saucam par Montesori laiku. Bērni darbojas daudzveidīgās organizācijas formās – gan individuāli, gan pāru un grupu darbos, gan pie galdiem, gan uz zemes, tāpēc grupā tiek lietota klusa balss un gan pedagogi, gan bērni pārvietojas klusi, mierīgi ejot, lai netraucētu mācību darbu apkārtējiem. Mācību process norit visas dienas garumā – arī pastaigu laikā turpinām pētīt un nostiprināt Montesori darba laikā iegūtās prasmes, zināšanas un iemaņas.

Ārpus Montesori laika bērni darbojas ar lego, galda spēlēm un attīstošām rotaļām, kā arī mācās rūpēties par bērnudārza akvārija zivtiņām. Visos gadalaikos dodamies pastaigās uz mežu, lai pētītu dabu un vasarā lasītu ogas, tāpat katru dienu rotaļājamies svaigā gaisā. Pirms ārkārtas situācijas bija iespēja apmeklēt arī robotikas pulciņu, Yamaha mūzikas apmācības nodarbības, Mūzikas terapijas studiju, kā arī vecākās grupas bērniem doties uz baseinu.

Individuāla pieeja

Mēs ticam, ka katrā bērnā ir ieliktas kādas dāvanas un talanti. Pieaugušo uzdevums ir to pamanīt un, “neapgriežot bērna spārnus”, ar saprotošu attieksmi veicināt bērna personības attīstību, palīdzot bērnam pašam apzināties savas stiprās puses un koncentrēties uz tām. Montesori metode ikvienam bērnam ļauj attīstīties vispusīgi, taču pats svarīgākais – tā nav par šķērsli bērnam attīstīt tieši tās dāvanas, kuras viņā ir ielicis Dievs.

“Palīdziet bērnam attīstīt to, kas viņā ir ielikts no Dieva, dariet to mierīgi un ar mīlestību.” Marija Montesori

Mācību procesā individuālā pieeja tiek sekmēta atbilstoši katra bērna vajadzībām – pedagogi, vērojot bērna intereses un attīstību, attiecīgi tām piemēro mācību procesu. Tā rezultātā katrs bērns mācās to, kas viņam tajā brīdī nepieciešams. Tāpat individuāli tiek veidotas arī bērna un skolotāja attiecības – ir būtiski izveidot uzticības un paļaušanās saikni, lai bērns justos droši un spētu atklāti paust to, kā jūtās un ko domā.

Ģimeniskas vērtības

Mūsu pirmsskolas vide ir veidota tā, lai katrs bērns varētu augt un attīstīties savā tempā, nezaudējot savu personību. Ikdiena pie mums ir maksimāli pielīdzināta ģimenes modelim – to sekmē individuālā pieeja, ko nodrošinām un jaukto vecuma grupu princips.

Mācību procesā bērni gūst izpratni par bibliskām vērtībām, mācās izšķirt labo un ļauno cilvēku rīcībā, dažādās ikdienas situācijās un apstākļos. Pie mums uzsvars tiek likts uz labo, rūpējoties par to, lai mūsu attieksme pret apkārtējiem būtu pozitīva.

Mēs sadarbojamies ar vecākiem, lai veidotu  personīgas attiecības ar mērķi nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku mācību procesu katram bērnam. Tiek organizētas kopīgas sapulces, sniegtas konsultācijas un ieteikumi par bērnu vajadzībām, attīstību, interesēm. Ikdienas gaitās nodrošinām arī individuālas konsultācijas par bērna attīstību un izaugsmi. ‍