Pieteikties mācībām

Universum mūzikas un mākslas pamatskola

Mūsu misija

Veidot ģimenes modelī balstītu mācīšanās pieredzi, kas rezultējas spējā apgūto iemācīt citiem. Skola ir satikšanās vieta, kur mācību vidi un procesu veidojam visi kopā: skola, vecāki un bērni. Iesaistītās ģimenes ir motivētas strādāt kopā un sadarboties, lai radītu labvēlīgus apstākļus bērnu visaptverošai un kvalitatīvai izglītībai. Saliedēts kolektīvs un izglītojamo, vecāku un skolas personāla kopīga sadarbošanās rada ģimeniskas vides mācību atmosfēru, tādējādi panākot izglītojamo iniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu attīstīšanu.

Mums ir svarīgi

Bērna personības daudzveidīga attīstība – izglītības vidē bērns pavada daudz laika un tā ir nākošā aiz ģimenes, kas veido un formē bērna personību.

Izglītības iestādes pedagoģiskajā darbībā pamatā tiek izmantota Marijas Montesori metode, kā arī lielāks skolotāju skaits uz bērnu skaitu dod iespēju nodrošināt gan drošāku vidi, gan individuālu pieeju mācību procesā.

Mūs raksturo

  • Pozitīva izglītojamo skaita pieauguma dinamika
  • Ģimeniska atmosfēra - daudz izglītojamo ir no trīs un vairāk bērnu ģimenēm un iestādē mācās daudz brāļu un māsu;
  • Jaunība un pieredze iet kopsolī - vidējais vecums iestādes 16 pedagogiem ir līdz 40 gadiem.
  • Plašs ārpusstundu aktivitāšu piedāvājums (profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas), lai bērni varētu saturīgi pavadīt laiku iestādē pēc stundām;
  • Atvērta komunikācijas plaforma - jebkurš vecāks, pedagogs, bērns var sniegt savus ieteikumus un aizrādījumus jebkurā laikā, un šo iespēju iesaistītās puses izmanto, tāpēc katrs procesa dalībnieks jūtas iesaistīts un atbildīgs.