Pieteikties mācībām

Universum mūzikas un mākslas vidusskola

Mūsu misija

Veidot ģimenes modelī un pārbaudītās vērtībās balstītu mācīšanās pieredzi, kas rezultējas prasmē, lai apgūto iemācītu citiem. Iesaistītās ģimenes un skolas personāls ir motivēti strādāt kopā un sadarboties, lai radītu labvēlīgus apstākļus bērnu visaptverošai un kvalitatīvai izglītībai, attīstot  izglītojamo fizisko attīstību,  personību un talantus.

Mums ir svarīgi

Bērna personības daudzveidīga attīstība – izglītības vidē bērns pavada daudz laika un tā ir nākošā aiz ģimenes, kas veido un formē bērna personību.

Izglītības iestādes pedagoģiskajā darbībā pamatā tiek izmantota Marijas Montesori metode, kā arī lielāks skolotāju skaits uz bērnu skaitu dod iespēju nodrošināt gan drošāku vidi, gan individuālu pieeju mācību procesā.

Mūs raksturo

  • Pozitīva izglītojamo skaita pieauguma dinamika
  • Ģimeniska atmosfēra - daudz izglītojamo ir no trīs un vairāk bērnu ģimenēm un iestādē mācās daudz brāļu un māsu;
  • Jaunība un pieredze iet kopsolī - vidējais vecums iestādes 16 pedagogiem ir līdz 40 gadiem.
  • Plašs ārpusstundu aktivitāšu piedāvājums (profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas), lai bērni varētu saturīgi pavadīt laiku iestādē pēc stundām;
  • Atvērta komunikācijas plaforma - jebkurš vecāks, pedagogs, bērns var sniegt savus ieteikumus un aizrādījumus jebkurā laikā, un šo iespēju iesaistītās puses izmanto, tāpēc katrs procesa dalībnieks jūtas iesaistīts un atbildīgs.