Pieteikties mācībām

Mūsu vērtības

Mācību procesā bērni gūst izpratni par vērtībām, mācās izšķirt labo un ļauno cilvēku rīcībā, piedzīvo izglītības saikni ar reālo dzīvi.

Pie mums uzsvars tiek likts uz labo, rūpējoties par to, lai mūsu attieksme pret apkārtējiem būtu pozitīva.

Vispārcilvēciskās vērtības, kuras tiek integrētas mācību procesā un skolas ikdienas dzīvē, ļauj skaidrāk izprast morāles robežas un mācīties nošķirt labo no ļaunā. Brīvā izvēle savukārt bērnam māca uzņemties atbildību par savu rīcību.

Mūsuprāt, kristietības bagāto un ētisko mantojumu, kas vēsturiski latviešiem nodots caur vācu hernhūtiešu darbību Latvijā, ir būtiski nodot nākamajai paaudzei. Tie ir brīnišķīgi tikumi - mīlestība, rūpes par apkārtējiem, čaklums, želastība un piedošana, taisnīgums, dzīvība u.c.

10 baušļi ir morāles kodekss rietumu civilizācijā, tāpēc arī tie ir kā mūsu vērtību kompass. Mēs ticam, ka šī vērtību skala ne tikai veido stipru personību, bet arī satur kopā sabiedrību.

Kristīgās vērtības izglītībā ir kā drošs ceļš uz nākamās paaudzes un tautas garīgo atmodu, uz Latviju, kas bagāta ar stiprām, veselīgām un plaukstošām Latvijas ģimenēm.