No 15. līdz 26. augustam Universum mūzikas un mākslas vidusskolā Valmierā norisināsies Marijas Montesori pedagoģijas kursi praktikumā.

Šī ir lieliska iespēja ne tikai pedagogiem, bet arī vecākiem un citiem interesentiem no visas Latvijas pilnveidot zināšanas par bērnu izglītošanas un audzināšanas metodēm, izmantojot tieši Montesori metodi. Šī pieeja ļauj bērnam plašāk izprast dažādas likumsakarības un domāt radoši. Dalībnieki saņems apliecību par A programmas kursu apguvi 70 stundu apmērā.

Vairāk par kursiem Valmieras novada laikrakstā
"Liesmā" 20. jūlija publikācijā.

Lai pietiktos Marijas Montesori praktiskajām apmācībām, sazinieties ar kursu koordinatori Diānu Vatuļinu telefoniski +37127036591 vai elektroniski, rakstot uz e-pastu diana.vatulina@universum.lv.

2022-07-21
Melnbaltā attēlā sieviete, Marija Montesori sēž pie galda un šķirsta grāmatas.