24.05.2021.

Sveicam 5. Saksofona spēles klases audzēkni Esteri Ciršu un 6. Klarnetes spēles audzēkni Pēteri Ciršu ar iegūto atzinību par veiksmīgu dalību ”VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles konkursā”.

Paldies skolotājam Jānim Silakalnam par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

Diploms

Diploms

20.05.2021.

Universum mūzikas un mākslas vidusskolas 9. Klavierspēles klases audzēkne Annija Tauriņa , 7. Klavierspēles klases audzēkne Eva Viļumsone attālināti piedalījās konkursā - koncertciklā ” TALANTS LATVIJAI “ II kārtā. Annija Tauriņa ieguva 2.vietu un Eva Viļumsone ieguva 3.vietu.

Konkursa - koncertcikla Talants Latvijai II kārta - fināls notika attālināti. Žūrijas komisija vērtēja dalībnieku iesūtītos videoierakstus.

Paldies skolotājai Ritmai Pētersonei – Cepītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

7.05.2021.

Sveicam 5. Saksofona spēles klases audzēkni Esteri Ciršu ar iegūto 3.vietu un 6. Klarnetes spēles audzēkni Pēteri Ciršu ar iegūto 3.vietu X Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem Ozolnieki 2021!

Paldies skolotājam Jānim Silakalnam par audzēkņu sagatavošanu panākumiem!

Diploms

Diploms

1.05.2021. – 12.05.2021.

Apsveicam un lepojamies! Mūsu skolas 7. Klavierspēles klases audzēkne Eva Viļumsone piedalījās ”XI Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pieanistu konkursā”, kurā ieguva Atzinības rakstu.

Paldies skolotājai Ritmai Pētersonei – Cepītei par ieguldīto darbu audzēknes sagatavošainai konkursam!

30.04.2021.

Universum mūzikas un mākslas vidusskolas audzēknes Elīza Veinberga, Mona Žarkova un Annija Tauriņa laureātes mūsu kaimiņu lietuviešu rīkotajā 3. Internacionālajā Virtuālajā Jauno Pianistu konkursā “Tribute to Dainius Trinkūnas”, kas norisinājās Šauļu 1. Mūzikas skolā.

Paldies Ritmai Pētersonei – Cepītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

14.04.2021. – 16.04.2021.

Mūsu skolas 7. Klavierspēles klases audzēkne Eva Viļumsone veiksmīgi piedalījās XI Starptaustiskajā Jauno mūziķu konkursā “VIVA LA MUSICA” un ieguva *Atzinības rakstu.** Konkurss norisinājās tiešsaistē un bija veltīts Roberta Šūmaņa 210. gadu jubilejai un Ludviga van Bēthovena 250. gadu jubilejai. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija - Asta KRIKŠČIŪNAITE, Darko DAVIDOVIČ, Andris VECUMNIEKS un Aivars BROKS. Apsveicam!

Paldies skolotājai Ritmai Pētersonei – Cepītei par veiksmīgu audzēknes sagatavošanu konkursam!

Diploms

26.03.2021. – 27.03.2021.

Priecājamies un ļoti lepojamies par mūsu skolas 7.Kalvierspēles klases audzēkni Evu Viļumsoni, kura ar pārliecinošu dalību 1.Starptautiskajā Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā ieguva 1.pakāpes diplomu. Konkursa mērķis bija sekmēt muzicēšanas prasmju attīstību jaunajiem mūziķiem un godināt pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko vārdu.

Paldies skolotājai Ritmai Pētersonei – Cepītei par izcilu darbu audzēknes sagatavošanā!

Diploms

4.03.2021. – 6.03.2021.

Universum mūzikas un mākslas vidusskolā pavasaris sācies ar ļoti priecīgām ziņām. II Starptaustiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “WIND STARS 2021” attālināti piedalījās mūsu audzēkņi. 5. Saksofona spēles klases audzēkne Estere Cirša ieguva 3.vietu savā vecuma grupā un 6. Klarnetes spēles audzēknis Pēteris Ciršs ieguva 2. vietu savā vecuma grupā. Apsveicam un lepojamies!

Paldies skolotājam Jānim Silakalnam un koncertmeistarei Ilzei Megnei par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu!

Diploms

Diploms

4.12.2020.

Universum mūzikas un mākslas vidusskola ar vislielāko prieku paziņo, ka mūsu 9.klases klavierspēles audzēkne Annija Tauriņa piedalījās II Starptautiskajā Vitauta Miklauska pianistu konkursā Panevežā un ieguva augsti godalgoto 1.vietu.

Sirsnīgi pateicamies skolotājai Ritmai Pētersonei – Cepītei par izcilu darbu audzēknes sagatavošanā!

30.08.2020.

Annija Tauriņa muzicēja kopā ar Vidzemes kamerorķestri mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Andra Veismaņa vadībā Vidzemes reģiona mūzikas skolu talantīgāko audzēkņu un konkursu laureātu koncertā “Vidzemes talanti” koncertzālē “Cēsis”.

Izsakām pateicību skolotājai Ritmai Pētersonei – Cepītei par izcilu darbu audzēknes sagatavošanā!

2021-11-08
Spēlē saksofonu