Profesionālās ievirzes programma MŪZIKA

Lai pārbaudītu pretendenta muzikālās dotības un atbilstību izvēlētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām, tiek organizēti iestājpārbaudījumi (pārbaudes veids - individuāla pārbaude ar laika limitu līdz 10 minūtēm). Iestājpārbaudījuma saturs:

  • Muzikālā dzirde: atkārtot ar balsi pedagoga uz klavierēm spēlētas vai dziedātas atsevišķas skaņas;
  • Muzikālā atmiņa: pēc atmiņas nodziedāt pedagoga uz klavierēm atskaņotas divas melodiskās frāzes vienas oktāvas apjomā ceturtdaļnošu vai astotdaļnošu ilgumos;
  • Ritma izjūta: izplaukšķināt trīs dažādas sarežģītības ritma frāzes divdaļu vai trijdaļu metrā pēc atmiņas, noklausoties tās 1 - 2 reizes;
  • Emocionālā izteiksme: prast nodziedāt no galvas bērna vecumam atbilstošu dziesmu ar tekstu (2-3 panti).

Profesionālās ievirzes izglītības programma MĀKSLA

IESTĀJEKSĀMENU norises PRASĪBAS

Mutiskā sadaļa: komunikācijas prasmju pārbaude, mākslas darba raksturojums – detaļas, iztēle (10-20min.)

UZDEVUMS: Izvēlies vienu no mākslas darbiem un mutiski raksturo. (mākslas darbi pieejami mapē)

  1. Kādas krāsas izmantotas? (siltas, vēsas, tumšas, gaišas, viena krāsu gamma, akcenti, reālas, pārspīlētas, utt.)
  2. Kādas formas redzamas? (konkrētas, nekonkrētas, taisnas, liektas, asas, cilvēka silueti)
  3. Kāda tēma ir atveidota? (klusā daba, portrets, ainava, ziedi, augļi, sadzīve, kalni, mežs utt.)
  4. Kādas emocijas rodas skatoties uz šo darbu?

Krāsu kompozīcija/ klusās dabas gleznojums: savi materiāli darbam: guaša vai akvareļa krāsas, otas, palete, jeb krāsainie eļļas krītiņi; darbam tiks izsniegts reģistrēts papīrs A3 formātā (50+50min.)

UZDEVUMS: klusās dabas gleznojums

VAI – Grafiska kompozīcija: savi materiāli darbam: zīmuļi parastie, dzēšgumija, flomāsteri; darbam tiks izsniegts papīrs A3 formātā. (50+50min)

UZDEVUMS: Vāze ar ziediem

Profesionālās ievirzes izglītības programma MĀKSLA

Vērtēšanas kritēriji:

Radošums (ziedu dažādība, vāzes raksts un forma)

Krāsu pielietojums (krāsu atbilstība un izmantošanas veids)

Kompozīcija lapā (novietojums, laukuma aizpildījums, ritms, vāzes un ziedu proporcijas)

2021-08-19
Uzņemšanas pamatprincipi un iestājpārbaudījuma norise