Pieteikties mācībām

Pirmsskola Rīgā

Mums ir svarīgi, ka bērni savu ikdienu pie mums pavada ar prieku  un tiek  sagatavoti tālākai dzīvei, pilnvērtīgi un zinātkāri turpinot savas gaitas skolā un ārpus tās.

Mēs esam Montesori bērnudārzs “Universum” Rīgā, Imantā, kas darbojas jau kopš 2011. gada. Bērnudārza izveides galvenā motivācija bija radīt mājām pietuvinātu vidi, lai bērni pie mums justos droši.

Grupa iekārtota ar pilnvērtīgu Montesori materiālu bāzi - praktiskā dzīve, sajūtu materiāls, valoda, matemātika un kosmiskā audzināšana. Tāpat ir arī mūzikas un mākslas materiāli, kuri bērniem ir brīvi pieejami radošai darbībai. Uzsvars vērsts uz brīvas darbošanās izvēli, veicinot iekšējā gribasspēka un pašapziņas veidošanos. Pielietojot Montesori metodi, mācību darbs rit secīgi, saprotami un bērna vecumam piemērotā tempā.

Mācību procesā individuālā pieeja tiek sekmēta atbilstoši katra bērna vajadzībām – pedagogi, vērojot bērna intereses un attīstību, attiecīgi tām piemēro mācību procesu un materiālus. Tā rezultātā katrs bērns mācās to, kas viņam tajā brīdī nepieciešams. Tāpat individuāli tiek veidotas arī bērna un skolotāja attiecības – ir būtiski izveidot uzticības un paļaušanās saikni, lai bērns justos droši un spētu atklāti paust to, kā jūtas un ko domā.

Ikdienā cieši sadarbojamies ar vecākiem, lai laiks pirmsskolā būtu pēc iespējas vērtīgāks. Tiek organizētas kopīgas sapulces, sniegtas konsultācijas un ieteikumi par bērnu vajadzībām, attīstību, interesēm. Ikdienas gaitās nodrošinām arī individuālas konsultācijas par bērna attīstību un izaugsmi.

Kontaktpersona
Liene Grīmiņa
Tālrunis: 29796543
liene.grimina@universum.lv
Pieteikšanās

Sazinies ar Sofiju Apsīti, rakstot uz sofija.apsite@universum.lv, vai zvanot pa tālruni 29424999